Zonguldak Belediye Meclisinin 03.10.2022 Pazartesi Günü Saat 14.00’da Belediye Başkanı Ömer Selim Alan başkanlığında Yapacağı Ekim Ayı Toplantısının Birinci Birleşimine Ait Gündem

01-Yoklama ve açılış.

02-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.09.2022 tarihli ve 52434 sayılı, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına İlişkin Yönetmelikte B4 grubunda yer alan Belediyemiz kadrolarında yapılacak olan dolu kadro derece değişikliğine ait III sayılı cetvelin görüşülmesi talebi hakkındaki yazısı.

03-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.09.2022 tarihli ve 52775 sayılı, ilimiz Ontemmuz Mahallesi Belediye Bulvarı adresinde bulunan ve tapuda Belediyemize toplam 9 adet dükkânın beraber veya ayrı ayrı 10 yıl süre ile   kiralama ihalesine çıkılması ve ihalenin yapılması kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemler için Belediye Encümeni’ne ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

04-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2022 tarihli ve 53434 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 416 ada 3 parsel sayılı taşınmaza yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

Reklam