Zonguldak İl Genel Meclisi 3 Ekim Pazartesi Günü   Meclisi Başkanı Necdet Karaveli Başkanlığında aşağıdaki gündemle toplanıyor.

         Çalışma Yılı       : 4                                 Birleşim 03.10.2022

         Dönemi               : EKİM/2022                 Birleşim Günü    : PAZARTESİ

         Birleşim              :1                                   Birleşim Saati    : 10.30

BİRLEŞİM GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Yoklama.
  • İl Genel Meclisimizin 07.09.2022 günlü 5 inci birleşimine ait toplantı tutanak özetinin okunup oylanması.
  • Zonguldak ili Devrek İlçesi Yeşilöz Köyüne su temini amacıyla Yenigel Membanın tahsisi yapılmış olup; su isale hattının döşenebilmesi için Orman izini çalışmalarına başlanılması amacıyla Yeşilöz Köyünün 2022 yılı Ek Proje programına alınması hususunun görüşülmesi.
  • İç Denetçi Sinan AYAŞLI tarafından 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin iç denetim programları kapsamında 7 adet ilçe özel idare müdürlüğünde “Mal, Hizmet ve Yapım İşi Alımları” denetim alanına yönelik sistem ve uygunluk denetimi hakkında İl Genel Meclisinin bilgilendirilmesi.
  • Gelecek toplantının gün ve saatinin belirlenmesi.
  • Kapanış.
Reklam