Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Prof.Dr. Hakan Kutoğlu’nun BEÜ Rektör Yardımcılığına getirilmesi sonrası yetkilendirme ile devam edilen Başkanlık konusunun da görüşüleceği genel Kurul 13.10.2022 tarihinde saat 14.00 ‘da  gerçekleşecek

Yapılan duyuruda;

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.10.2022 tarihinde ve saat: 14.00’ da Zonguldak Belediyesi Meclis Salonunda Zonguldak Kent Konseyi Olağan 21. Genel Kurulu gerçekleşecektir.Çoğunluk sağlanamadığı durumda ise, Genel Kurul 13.10.2022 tarihinde saat 14.00 ‘da  tekrarlanacaktır.

Üyesi bulunduğunuz Kent Konseyimizin 21. Olağan Genel Kuruluna teşriflerinizi arz/rica ederim.

            Gündem

  1. Açılış
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  3. Zonguldak Kent Konseyi  Faaliyet Raporu sunumu
  4. Zonguldak Valiliği’nin talebi üzerine, Zonguldak  Kömür Jeoparkı’ nın UNESCO Küresel  Jeoparklar ağına tam üyelik başvuru süreci hakkında bilgilendirme
  5. Zonguldak Kent Konseyi Yönergesi 3.Bölüm 14-(4.) Maddesi dikkate alınarak, Zonguldak Kent Konseyi Yürütme Kurulunun  07.05.2022 tarihli toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda, yetkilendirme ile devam edilen  Yürütme Kurulu Başkanlığı için genel kurul üyelerine  görüşlerinin sorulması
  6. Dilek ve Temenniler
  7. Kapanış

                                                                                                       Zonguldak Kent Konseyi Yürütme Kurulu

Reklam