CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal, yaptığı basın açıklamasında TTK ve Kömür konusunda AKP İktidarının ekonomik politikasını eleştirdi.

Sarıal AKP İktidarı döneminde TTK’ya yatırım yapılmadığı, işçi sayısının düştüğü ve kentin ekonomik-istihdam politikalarında önemli değişikliklere yol açtığını kentte göç zorunlu hale geldiğini ifade etti.

CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

Taşkömürü Değerli ve En Önemli İş Alanıdır.

Taş kömürü yöremizin en önemli ekonomik değeridir.

Yer altı madenciliği bölgemizin atadan dededen kalma iş alanı, geçim kaynağıdır.

Günümüze değin madenciliğin yerini tutacak büyük ölçekli yeni iş alanları açılamamıştır. 

Geçmişte İktidarlar Taşkömürüne ve Zonguldak İnsanına Sahip Çıkmışlardır

Daha başlangıçta ülke kurtuluş mücadelesi verirken Zonguldak Taş kömürü ve kömür havzasında çalışanların sorunları 1920, 1921 yıllarında Savaş Meclisi tarafından ele alınmıştır. Başlangıçtan günümüze bütün Cumhuriyet hükümetleri döneminde kömüre bağlı yeni tesisler yapılmış, yeni iş alanları açılmıştır. Beş üretim bölgesinde ve merkezde kurulu atölyeler, lavvarlar, iki tane demir çelik fabrikası, Çatalağzı Termik Santrali ve Filyos Ateş Tuğla fabrikaları kömüre dayalı olarak kurulan tesislerdir. Zonguldak merkezli Batı Karadeniz sanayi atılımları, üretilen taşkömürü varlığını değerlendirip, yeni iş alanları açarak, yerli üretimle sosyal devleti güçlendirmeyi amaçlamıştır. 

AKP Döneminde Zonguldak Ekonomisi Gerilemiştir

Son 20 yılda Zonguldak ekonomisi önemli oranda çöküş yaşamıştır.  AKP iktidarı ve yerel yöneticileri Zonguldak’ı, Zonguldaklıyı açıktan hedef almış durumdadır. Alınan olumsuz kararlarla taş kömürü sektörü ve Zonguldak ekonomisi her yıl biraz daha erimektedir.

Yerli ve milli kömür politikası yok edilmiştir.

AKP İktidarında Zonguldak Taşkömürleri Kurumu politikası, en az işçiye, en az ücret ödemeye dayanmaktadır. 

AKP Hükümetinin Kömür Politikası Gayri Millidir

Kömür Politikamız Yabancı Tacirlere, Yabancı madencilere yabancı ülkelerin işçilerine hizmet eden

“Gayri Milli” bir tercihe kurban edilmiştir.

Santrallerde tüketilen ithal kömürün daha yüksek oranda teşvik edilmesi ile AKP İktidarı Zonguldak ekonomisine son darbeyi indiren karara imza atmıştır. Bölgemizde demir çelik fabrikaları ithal kömür tüketimine öncelik vermektedir. Bunun sonucu olarak bölgemizde üretilen metalürjik taşkömürü ise kalorisi düşürülerek termik santrallere pazarlanmaya çalışılıyor. 

Ne yazık ki ithal kömüre daha fazla teşvik verilmesi ile bölgemizde üretilen yerli kömürün santrallere satışında da sorunlar yaşanmaktadır. Kısacası yerli kömür yerlerde süründürülmektedir. Uygulanan politika ile kamu sektörünün zararları her yıl daha da yükselirken sınırlı ve zor koşullarda üretim yapan özel kömür işletmecileri ise önünü göremez durumdadır. Bu durum küçük ölçekli kaçak üretimi özendirmektedir. 

AKP Döneminde Zonguldak’ın Nüfus Yapısı Da Çökmüş Durumdadır

2000 yılında 630 bin kişi dolayında olan Zonguldak nüfusu günümüzde 590 bin kişinin altına inmiştir.

Zonguldak nüfusu sosyal ve ekonomik yönden de büyük bir çöküş yaşamıştır. 589 bin dolayında nüfusa sahip Zonguldak’ta yaklaşık 170 bin kişi emekli, buna karşın 143 bini aktif sigortalı görünmektedir. İş bulamayan birçoğu çalışan görünen aktif sigortalının önemli bölümü geçici çalışandan, çalışmadan kendi sigortasını ödeyenden oluşmaktadır. Dahası maaşsız (EYT’li) konumda olanlar da vardır. Bu durum hesaplandığında ilimizde gerçek çalışan sayısının 100 binlere kadar indiği görülecektir. Dünyada yazlık şehirler dışında hiçbir şehrin % 29’u emeklilerden oluşmuyor. Dünyada eşi ve benzeri görülmeyen bu yapısal arıza ve yaşanan yoğun işsizlik Tek Başına Tek Adamcı AKP iktidarının bir başarısıdır.  Emeklinin en çok olduğu iller sıralamasında Sinop ve Bartın illerinin Zonguldak’ı izlemesi bu illerde de var olan iş alanlarının kapandığının, yeni iş alanları açılmadığının somut birer göstergesidir.  

AKP İktidarı Zonguldak’ı Tümden Göçe Zorluyor

Uzun süredir kamu kurumu olan TTK’ya kömür üretimine işçi almamak, kurumun her yıl biraz daha boşalmasını beklemek gerçekte Zonguldak’ın geleceğini hedef alıştır. Santrallerde kullanılan ithal kömüre yerli kömürden daha yüksek oranda teşvik uygulanması üretimini termik santrallere veren özel madencilerin ve yer altı maden işletmelerinde çalışan gençlerin hedef alınması demektir. 

Zonguldaklı tümden göçüyor, iktidar izliyor. İşsizliğin diz boyu olduğu Zonguldak Maden Havzasında yaşayan gençler, ata-dede topraklarını terke, başka illere göçe zorlanıyorlar. Yalnızca Zonguldaklı değil, yörede yer altı madencilik mesleğinde tarihten bu yana alın terini akıtan; kanını ve canını veren kamu ocaklarında iş umudu olan ve özel ocaklarda çalışan Sinoplu, Kastamonulu, Bartınlı, Karabüklü ve Çankırılı gençler de göçe zorlanmaktadır.

Son üç yılda pandemik sorunlar ve savaş koşulları nedeniyle büyük kentlerden tersine göçle diğer Anadolu kentlerinin nüfusu artarken bölgemizin nüfusunun azalmaya devam etmesi AKP’bin bölgeye bakışının bir yansımasıdır.

Bu Yöreye Yapılabilecek En Büyü İhanet Taş Kömürü Madenciliğini Bitirmektir 

2023 yılı başında üretimde çalışmak ve programlı üretim hazırlıklarını sürdürmek üzere TTK’ya ivedi olarak 2 bin işçi alınmalıdır. Gerekli hazırlılar yapılarak çalışan sayısı üç yıl içinde 10 bin işçinin üzerine çıkarılmalıdır. Yeni üretim hazırlıkları tamamlandıkça çalışan sayısı her yıl artırılmalıdır. İthal kömüre teşviş kesilmeli, yerli kömür üretimi teşvik edilmelidir. Demir çelik fabrikalarının öncelikle üretilen yerli taşkömürünü almaları zorunlu duruma getirilmelidir.

Taşkömüründe düşük üretim, verimsiz istihdam, yüksek üretim maliyetleri ve artan iş kazaları, partizanca yapılan liyakatsiz atamaların, bilim ve teknolojiye sırtını dönen beceriksiz yönetimlerin yanlış uygulamalarının bir sonucudur. 

Bu yöreye yapılabilecek en büyü ihanet, taş kömürü madenciliğini bitirmektir. 

Reklam