Birleşik Kamu-İş’inde içinde olduğu çok sayıda Kamu Emekçileri sendikaları 12 Ocak’ta iş bırakıyor. Kamu-İş’e Bağlı Eğitim-İş  Zonguldak Şube Başkanı Kamuran Çataklı duyurusunda şu bilgiler yer aldı:

Kamu emekçilerine reva görülen yüzde 30’luk hakareti ve sefaleti reddediyoruz! 12 Ocak’ta üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacak ve insanlık onuruna yaraşır bir ücret artışı sağlanana kadar eylemliliğimizi sürdüreceğiz.

Emekçinin alın terini pazarlık masalarında 3 kuruşa satarak kendine konfor alanı yaratan sarı sendikacılara inat, sendikacılık nasıl yapılır, hak nasıl aranır, emeğin haysiyeti nasıl korunur göstereceğiz!