EMEK Partisi Zonguldak İl Kongresi gerçekleşti. EMEK Partisi Zonguldak 10. Olağan Kongresinde Divan Kurulu,  Mustafa Aday, Mahsuni Ateş, Sema Koçsan’dan oluştu.

Kongrede EMEK Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz konuşma yaptı. Akdeniz; “AKP’nin gündeme getirdiği ve referanduma götürmek istediği Anayasa değişiklik teklifine âmâsız fakatsız “Hayır” diyoruz. AKP’nin toplum mühendisliğine soyunduğu ve iktidarını sağlama almak için kullandığı bu siyasi hamleye prim verilmemelidir” dedi

Sol Parti Zonguldak İl Başkanı İsmail Yıldız yaptığı konuşmada; “ SOL Parti, AKP’ye karşı 20 yıllık mücadelenin onuruyla siyasal İslamcı rejimi yenilgiye uğratmak ve iktidarın her türlü baskı ve hile girişimi karşısında birleşik bir toplumsal mücadelenin örgütlenmesi için var gücüyle inisiyatif alacaktır”dedi 

Alevi Kültür Dernekleri Zonguldak Şube’sinde gerçekleşen Kongre’de  Demokrasi ve Sosyalizm yolunda yaşamını yitiren ve en son 14 Ekim Amasra’da İş Cinayeti’nde yaşamını yitirenlerinde anısına bir dakikalık sayı duruşu gerçekleşti.

Kongreye,  EMEK Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, EMEK Partisi önceki dönem Genel Başkanlık görevini yürüten, Selma Gürkan, EMEK Partisi MYK Üyesi, Arzu Erkan, KESK’e Bağlı ESM Zonguldak Şube Başkanı Vacit Esen, Zonguldak Belediyesi Meclis Üyesi Osman Bekaroğlu, Alevi Kültür Dernekleri Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Kaplan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sol Parti İl Başkanı İsmail Yıldız ve Emek ve Özgürlük Bloğu temsilcileri’nin yanısıra partililer katıldı.

Emek Partisi Zonguldak İl başkanı Ateş Türeli, “Ülkenin dört bir yanında işçiler iş inayetlerine hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. 10. olağan il kongremizi ‘iş cinayetlerine ve sömürüye karşı iş, ekmek, özgürlük için birleşelim’ sloganıyla gerçekleştiriyoruz. Ekmeğimizi çalanlara, grev yasaklarına, halk iradesini yok sayanlara karşı gün, birleşme günüdür. Türkiye’yi bu karanlıktan çıkarmak için birleşik emek cephesini yaratma ve demokrasi güçlerinin birliğini sağlama günüdür. Maden işçilerini, emekçileri, emeklileri, kadınları, gençleri, siyasi partileri, sendikaları, dernekleri ve meslek örgütlerini il partimize davet ediyorum.

Türeli, “Hükümetin seçim ekonomisi kaşıkla verip kepçeyle geri almaktan ibarettir. Faturanın yine yoksul halka çıkarılacağı aşikârdır. Açıklanan asgari ücretten emekli ve memur maaşlarına kadar emekçilerin cebine giren para hızla buharlaşmıştır. Yüksek enflasyon ve zam dalgası halka nefes aldırmazken tekeller, bankalar kar rekorlarını açıklamaktadır. Fabrikalarda, işyerlerinde huzursuzluk artmakta, öfke mayalanmaktadır. Ücretlere ek zam ve insanca yaşam talebi için baş gösteren iş bırakmalar ve eylemler de göstermektedir ki; seçimlere dair halkın değişim isteği ile sokakta ve işyerlerindeki mücadele zemini birleşmek zorundadır”dedi

Kongrede daha sonra EMEK Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz yaptığı konuşmada özetle şu konuşmayı yaptı:“Tek adam yönetiminin ittifak gücü olan AKP-MHP Bloku 14 Mayıs’a işaret ederek seçim tarihini ilan etmiş oldu. 6 Nisan öncesi açıklanan seçim takvimi, Erdoğan’ın adaylığı da başta gelmek üzere, tek adam yönetiminin Anayasa, yasalar ve özelde seçim yasasını nasıl ayaklar altına aldığını göstermiştir. Rejim ayakta kalmak ve iktidarını tahkim etmek için her türden zoru göze almıştır. Siyasi operasyon ve yasaklamalar, İBB’ye kuşatma, kayyumlar, basına sansür, HDP’yi kapatma girişimleri vb gelişmeler buna örnektir. İş, ekmek, özgürlük ve adalet isteyen halk kitleleri için 2023 seçimleri kritik önemdedir. Partimiz önümüzdeki seçimde tek adam yönetiminin ve Cumhur İttifakı’nın yenilmesi için üzerine düşeni yapacaktır. Emekten, barıştan, demokrasiden yana olan bütün güçleri de bu konuda ortak bir tutumla hareket etmeye çağırmaktadır.

“AKP’nin gündeme getirdiği ve referanduma götürmek istediği Anayasa değişiklik teklifine âmâsız fakatsız “Hayır” diyoruz. AKP’nin toplum mühendisliğine soyunduğu ve iktidarını sağlama almak için kullandığı bu siyasi hamleye prim verilmemelidir.   

“Ağır sömürü, mutlak yoksulluk ve despotik baskılar karşısında tek adam yönetiminin yenilmesi, önümüzdeki seçimlerde halkın beklentisidir. Emek Partisi, başkanlık seçimleri için, düzenden canı yanan tüm kesimlere toplumsal mutabakatla tek adamın karşısına çıkma çağrısını yinelemektedir. EMEP, içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı’yla birlikte bu sürece hazırlanmaktadır.”

Seçim hazırlıklarını ele alan parti merkezimiz, başta işçi sınıfı olmak üzere bütün emekçileri, kadınları ve gençleri EMEP’te örgütlenmeye, birleşmeye çağırıyorum. EMEP işçi sınıfının devrimci partisidir.”dedi

Sol Parti Zonguldak İl Başkanı İsmail Yıldız:

“Yaklaşık 20 yıldır iktidarda olan siyasal İslamcı bir rejimin baskısı altında, adeta referandum niteliği kazanan bir seçim sürecine hazırlanıyoruz.

Sosyalizm yolunda sınıfsız ve sömürüsüz bir düzen kurmayı temel mücadele hedefi olarak kabul eden SOL Parti, bu koşullar altında yapılacak seçimlerde bu faşist tek adam rejimini sonlandırmayı acil bir görev olarak görmektedir.

Çünkü barışın, özgürlüklerin, insanca yaşamanın, ezilen bütün kesimlerin kardeşçe haklarını almalarının kapısının aralanması her şeyden önce böyle faşist bir rejime son vermekten geçecektir.

Cumhuriyetin bütün kazanımlarını parça parça ortadan kaldıran, izlediği halk karşıtı neo-liberal politikalarla sermayeyi destekleyen; uluslararası emperyalizmin dayattığı politikalarla sürekli yalpalayan, demokrasi ve özgürlükleri ortadan kaldıran bu iktidara son vermek bugünün en acil görevidir.

Yirmi yıldır adım adım kurulan bu inkârcı, ayrımcı, baskıcı, dinci, soyguncu faşist rejime karşı her aşamada başta kadınlar, gençler ve emekçiler olmak üzere geniş toplum kesimleriyle birlikte mücadele ettik. Şimdi bu mücadelenin bir kere daha geldiği önemli dönüm noktasında SOL PARTİ tek adam rejimine son vermek için özgürlükçü eşitlikçi, barışçı, devrimci bir anlayış temelinde sorumlu ve aktif bir tutum alacaktır.

SOL Parti, AKP’ye karşı 20 yıllık mücadelenin onuruyla siyasal İslamcı rejimi yenilgiye uğratmak ve iktidarın her türlü baskı ve hile girişimi karşısında birleşik bir toplumsal mücadelenin örgütlenmesi için var gücüyle inisiyatif alacaktır. 

Ülkemizin tüm yurtsever aydınlarını, ilerici güçlerini, demokratlarını ve tüm toplumsal muhalefet güçlerini aynı devrimci sorumluluk anlayışıyla birlikte mücadeleye çağırıyoruz”dedi

.

Reklam