İsmail Kaygusuz’u

ölümünün 1. Yıldönümünde

sevgi ve özlemle anıyoruz.

Kendisiyle neredeyse 30 yıla varan arkadaşlığımız, dostluğumuz, yoldaşlığımız olan İsmail Kaygusuz’u ölümünün 1. Yıldönümünde sevgi ve özlemle anıyoruz.

İsmail Kaygusuz, çok çalışkan ve verimli bir araştırmacıydı.

En sevdiği ortam bilgisayarı başında, kitapları arasında vakit geçirmek ve Alevi-Bektaşiliğin gizil kaynakları, tarihin ya açıklığa kavuşmamış ya da resmi tarih anlayışı çerçevesinde yalan yanlış anlatılmış yönleri üzerine, dolu dolu tartışmaktı. Araştırmaktı.

Yunus Emre’nin bir Alevi ozanı olarak eserlerini Batı kaynakları arasından bulup çıkarmak, Pir Sultan’ın Şah İsmail’in ve Kul Himmet’in çağdaşı ve hatta musahibi olduğunu bulup çıkartmak, Hacı Bektaş’ın bir Babai daisi olarak Anadolu’ya yerleşmiş Horasan erlerinden biri olduğunu açıklamak, onun hem işi hem de kendine görev olarak benimsediği konulardı.

Alevi-Bektaşi tarihinin ve felsefesinin açıklanmasına İşçinin Sesi, Kavga, Kervan gibi yayın organlarında kaleme aldığı çok sayıda yazıyla, yayınlanmamış notlarıyla, Latinceden, eski Yunancadan, Fransızca ve Farsçadan yaptığı çeviri denemeleri ve verdiği seminerlerle katkı yapmış bu değerli cana çok şey borçluyuz.

Umarız onun değeri önümüzdeki yıllarda daha çok anlaşılır.

EMAR’lı Dostları