Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından hazırlanan

 İstatistiklerle Yaşlılar, 2022″ sunumu aşağıdaki linkte sunulmuştur.

Yaşlı: 65 ve daha yukarı yaştaki kişiler yaşlı olarak tanımlanmaktadır. Yaş: Kişinin bitirmiş (tamamlamış) olduğu yaştır.

Ortanca yaş: Nüfusu oluşturan kişilerin yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Buna göre, nüfusun yarısı bu yaştan küçük diğer yarısı da bu yaştan büyüktür. “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” çerçevesinde yaşlı nüfusa özel olarak çıkarılan bu sunumda, yaşlı nüfusun (65 ve daha yukarı yaştaki nüfus) demografik yapısı ile yasal medeni durum, sağlık, yoksulluk, yaşam memnuniyeti vb. sosyoekonomik özelliklerine ilişkin ayrıntılı grafiklere yer verilmiştir. Sunumda yer alan veriler, TÜİK tarafından gerçekleştirilen sayımlar ve en son gerçekleştirilen araştırmalar ile idari kayıtlardan yararlanılarak derlenmiştir.

Reklam