Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nın önderliğinde planlanan, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası ile Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlarının katılımı ile gerçekleşen ‘’Batı Karadeniz Projesi’’ teknik gezisi; Karabük, Çankırı, Kastamonu, Sinop ve Bartın il ve ilçelerinde bulunan oda ve borsaların tamamının ziyareti ile tamamlandı.

Batı Karadeniz Projesi teknik gezisi ile ilgili açıklama yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, ‘’ Ülkemizde kurulan ilk Bölge Kalkınma İdaresi GAP Bölge Kalkınma İdaresidir. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı, 27 Ekim 1989 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve 6 Kasım 1989 tarih ve 20334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 388 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuştur. Sonrasında Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları kurulmuştur. Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de Yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Halen dört bölgede 43 İl bölge projesine sahiptir.

Başlangıçta proje kapsamında olmayan Sivas 06.06.2016 tarih ve 2016/8870 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile Doğu Anadolu Projesine (DAP); Çorum ve Amasya, 13 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2538 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Doğu Karadeniz Projesinin (DOKAP) kapsadığı illere eklenmiştir.

Harita incelendiğinde de görülecektir ki poroje ihtiyacı olan ancak proje kapsamında olmayan altı il Zonguldak, Karabük, Bartın, Çankırı, Kastamonu ve Sinop illeridir. Bu iller yaşlı nüfusu fazla, göç veren, işsizlik oranı yüksek, yaşam memnuniyeti endeksinde birçok ilden geride olan illerdir. Bu konuları içeren bir rapor hazırladık ve hazırladığımız raporu altı ilde bulunan on yedi oda-borsamızla paylaştık.

Ziyaretlerimiz esnasında tüm oda-borsa yöneticilerimizin bizimle aynı görüşte olduğunu ve bölgenin kurtuluşunun ‘’Batı Karadeniz Projesi’’ ile mümkün olabileceği fikrinde olduklarını gördük. Bundan memnuniyet duyduk. Devletimiz de durumun farkında olup 2015 yılında Kastamonu’da bunun sözü verilmiştir. Bizler 2015 Yılından bu yana konunun takipçisiyiz. Yine Odamızın önderliğinde 2018 Yılında da böyle bir teknik gezi yapmıştık.

Geldiğimiz noktada BAKAP ilan edilmemekle birlikte ara bir formül ile 2022 yılı Aralık ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca BAKKA ve KUZKA’ya ilave fon aktarımı gerçekleştirilerek tarımsal üretimin artırılması ve üretim altyapısının geliştirilmesi, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ve kırsal turizmin geliştirilmesi öncelikli başlıklarında projelerin desteklenmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır. Bahsedilen başlıklarda TR81 bölgemizde gerçekleşecek toplam 13 projeye BAKKA tarafından toplamda 39.800.000 TL, TR82 bölgesinde gerçekleşecek toplam 18 projeye KUZKA tarafından toplamda 49.000.000 TL destek verilmesi onaylanmıştır. Yine 25 Ocak 2023 Çarşamba günü ilan edilen “2023 Yılı İmalat Sanayinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Desteği Programı” ile TR81 Bölgesi (Zonguldak, Karabük, Bartın) İmalat Sanayinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerinin geliştirilmesi için 20.000.000 TL, yine TR82 Bölgesi için de 20.000.000 TL kaynak ayırılmıştır. Böylece 2022 yılı sonu ve 2023 yılı başında bölgemize toplam 128.800.000 TL kaynak aktarımı olmuştur.

Ancak bu gelişmeler BAKAP talebimizi ortadan kaldırmamıştır. Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerimizi içine alan ve Bölgemizi, çok sektörlü ve bütünleşik bir şekilde ele alacak olan, entegre bir bölgesel projenin (BAKAP) hayata geçirilmesi ve Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ )’nin kurulması insanlarımızın mutluluğu ve refahı için çok önemlidir ve nihai talebimizdir.

Yeni bir seçim dönemine girdik. İllerimizi temsil etmek üzere aday olan politikacılarımızın dikkatlerini bu konuya çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla bu teknik geziyi gerçekleştirdik. BAKAP Projesi dahilinde bulunan oda ve borsalar olarak oda- borsalarımızı ziyaret edecek olan adaylara Batı Karadeniz Projesi (BAKAP)’ ni anlatacağız, kendileri ile raporumuzu paylaşacağız ve destek isteyeceğiz.

Bu teknik geziye bizzat katılarak destek veren Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Başoğlu başta olmak üzere sürecin her zaman içinde olan ve destek veren Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Keleş’e, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocak’a; bizleri kabul etme nezaketi gösteren ve sürece katkı veren Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz’a, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar’a, Çankırı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aslan‘a, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çelikten’e, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Tekeli’ye, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu’na, Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İzbeli’ye, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş’a, Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Genç’e, Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Balcıoğlu’na ve Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Balık’a teşekkür ederim’’ dedi.

Reklam