DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) 2023 yılı birinci çeyreğine ilişkin İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Araştırması’nı yayımladı.

DİSK-AR, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 birinci çeyrek dönemine ait Hanehalkı İşgücü Araştırması’nın 17 Mayıs’ta yayımlandığını, Hanehalkı İşgücü Anketleri’nin 6 Şubat depremlerinden etkilenen yedi kentte yapılamadığını belirtti.

Araştırmanın Ocak, Şubat ve Mart 2023 aylarını kapsadığını ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yeni metodolojisine dayandığını belirten DİSK-AR, “Bilindiği gibi TÜİK, Mart 2021’den beri aylık ve üç aylık verileri ayrı ayrı açıklıyor. Aylık veriler daha sınırlı iken üç aylık veriler daha geniş bir kapsama sahiptir” dedi.

DİSK-AR’ın araştırma sonuçlarında öne çıkanlar şöyle:

  • TÜİK, mevsim etkisinden arındırılmış istihdamda 2022 yılı birinci çeyrek ile 2023 yılı birinci çeyrek arasındaki bir yıllık dönemde 195 bin kişilik bir artış olduğunu açıkladı. Böylece 2023 yılı birinci çeyreğinde 29 milyon 948 bin olarak açıklanan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı birinci çeyreğinde 31 milyon 558 bin olarak hesaplandı.
  • 2023 birinci çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise yüzde 48,4 olarak gerçekleşti. Ancak TÜİK’in resmi istihdam verileri de tıpkı dar tanımlı işsizlik verileri gibi işgücü piyasasına ilişkin gerçeğin sadece sınırlı bir kısmını gösteriyor.
  • İstihdam verileri tek başına istihdamın niteliği konusunda bilgi vermiyor. Bu nedenle alternatif işsizlik hesaplamaları yanında alternatif istihdam hesaplamalarına da ihtiyaç vardır.
  • TÜİK’in resmi istihdam oranı 2023 birinci çeyrekte yüzde 48,4 olarak açıklanırken, DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden hareketle hesaplanan Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) oranı yüzde 33,9 olarak gerçekleşti.
  • Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 31,2 iken KATİ oranı yüzde 19,3 ve erkeklerde resmi istihdam oranı yüzde 66 olarak açıklanmışken KATİ oranı yüzde 48,8 olarak hesaplandı.
  • Böylece KATİ oranı resmi istihdam oranından genelde 14,5 puan, kadınlarda 11,9 ve erkeklerde ise 17,2 puan düşük olarak gerçekleşti.
  • DİSK-AR tarafından yapılan KATİ hesaplamasıyla çalışma çağındaki (15+ yaş) 65,2 milyon kişinin sadece 22,1 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdam (KATİ) kapsamında çalıştığı ortaya çıktı.
  • Çalışma çağındaki 32,9 milyon kadının ise sadece 6,3 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istidamda (KATİ), çalışma çağındaki 32 milyon erkeğin ise 15,7 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alıyor. Bu durum nispeten nitelikli istihdamın düşüklüğünü ortaya koyuyor.

Araştırma bültenine PDF formatında ulaşmak için tıklayın.

Reklam