Anne Ölümlerini Önleme İl Yöneticileri Toplantısı Yapıldı

      Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Anne Ölümlerini Önleme İl Yöneticileri Toplantısı düzenlendi. Toplantı sonunda Ulusal Yenidoğan tarama Programlarında birinci ve ikinci basamakta, Özel Hastanelerde ve Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde  görev yapan personellerin yöneticilerine Yenidoğan Tarama Programlarında gösterdikleri başarıdan dolayı teşekkür belgesi verildi.

               İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Konferans Salonunda İl genelinde görev yapan Hastane Yöneticilerine ve ilçe sağlık müdürlerine yönelik, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer İnan Güven ile Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin Başkanlığında “ Acil Obstetrik Bakım (AOB) Çekirdek ekip “  toplantısı yapıldı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olamayan Hastalıklar Birim Sorumlusu  Uzman Sevil Çelik’in sunumunun ardından Hastane Yöneticilerine Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer İnan Güven, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Sevilen Köktürk ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hasret Birinci tarafından Hastane Yöneticilerine Sertifikaları verildi.

         Düzenlenen programın ardından konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer İnan Güven şöyle dedi. “

 

“   Ülkemizde anne mortalite ve morbiditesini azaltmada en etkili programların başında 2009 yılında uygulamaya konulan Acil Obstetrik Bakım Programı gelmektedir. Programın hedefi yaygın obstetrik bakım hizmetlerine kolayca ulaşılabilirlik ve bu hizmetlerin yüksek kalitede verilmesi yolu ile önlenebilir anne ölümlerini gelişmiş ülkeler seviyesine indirmektir. Anne ölümlerinin çoğu doğum sırasında ya da hemen doğum sonrası erken dönemde meydana gelmektedir. Anne ölümlerinin en önemli sebebi doğrudan anne ölümüne sebep olan acil obstetrik komplikasyonlardır. Acil obstetrik komplikasyonlar sadece riskli gebelik durumlarında gelişmeyip, iyi beslenen, iyi eğitimli, yeterli tıbbi bakım alan kadınlarda da % 15 oranında görülebilmektedir. Ancak, hızla tespit edilip yönetilirse tedavisi mümkün olabilmektedir. Anne ve fetüs hayatını tehdit eden, acil müdahale gerektiren komplikasyonların gelişmesi durumunda verilen hizmetlere Acil Obstetrik Bakım Sistemi denir. AOB sistemi; sağlık kuruluşlarını temel ve kapsamlı olarak sınıflandırarak etkin bir sevk sisteminin oluşturulmasını, güvenli kan naklinin gerçekleştirilmesini, personelin bilgi ve becerisinin güncellenmesini ve hizmet standartlarını yükseltmeyi, güvenli veri ve kayıt sisteminin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Komplikasyonların tamamının tedavi ve yönetiminin Temel, Kapsamlı ve perinatal AOB Kuruluşları olarak sınıflandırılan sağlık kuruluşlarında yapılmasını hedeflemektedir.

Hedef: Tüm doğumların sağlık kuruluşlarında, eğitimli sağlık personeli tarafından, anne, bebek ve aile dostu ortamlarda gerçekleştirilmesini sağlayacak tedbirleri almak, önlenebilir anne ölümlerini azaltmak”

 Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü veya uygun göreceği başkanlığın liderliğinde stratejik planlamaları yapmak üzere ilde hizmet vermekte olan sağlık yöneticilerinden bir çekirdek ekip oluşturularak “İl Eylem Planı” hazırlanacaktır. Stratejik planlama çalışması için Çekirdek Ekip Toplantıları asgari olarak Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşeçek, Ocak ayında oluşturulan İl Eylem Planı ihtiyaçlar doğrultusunda Temmuz aylarında erçekletirilecek, Ocak ayında oluşturulan İl Eylem Planı ihtiyaçlar doğrultusunda Temmuz ayında revize edilecektir. Hazırlanan İl Eylem Planı her yıl Şubat ayının son haftasına kadar Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığına gönderilecektir “ dedi.

.