Türkiye’deki sağlık sorunlarına dikkat çekmek için doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı’nda iş bırakacak. Grev 2 gün sürecek.

Doktorların iş bırakma eylemlerinin 14 Mart Tıp Bayramı’na denk gelmesi ise mesleki duyarlılık açısından ayrıca bir önem taşıyor.

Zonguldak Tabip Odası Yönetim Kurulu  da bu eylem kararında doktorların yanında olduğunu belirterek şu açıklamayı yayımladı

“14 – 15 Mart 2022 tarihlerinde Türk Tabipler Birliği ve birçok sağlık emek ve meslek örgütü, özlük haklarımızın iyileştirilmesi ve sağlık ortamının daha iyi hale gelmesi için büyük g(ö)rev kararı almıştır Zonguldak Tabip Odası olarak bizde bu kararı desteklediğimizi ve tüm doktorlarımızın yanında olduğumuzu belirtiriz.”

Pandemi sürecinde sıkıntıları genel olarak Sağlık Emekçileri alanında örgütlü bulunan sendikaların gündeme getirmiş ve bu konuda Zonguldak TTB’nin daha atıl durduğu yönünde eleştiriler gelmişti.

Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktorlara yönelik olarak sarf ettiği söz ve yaşanan ekonomik-demokratik hak ve sorunlar nedeniyle TTB’nin ülke çapında aldığı iş bırakma eylemi Zonguldak TTB’nin ‘bizde varız’ demesi sağlık emekçileri cephesinde moralle karşılandı