Sol Parti Zonguldak İl Örgütü 1Mayıs İşçi sınıfının Birlik-Mücadele-Savaşım günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Sol Parti ; “İşimizi, Aşımızı, Geleceğimizi Kendi Ellerimizle ALACAĞIZ: 1 MAYIS’ta SOL’da Yüreyelim”

“Türkiye’de işçi ve emekçiler açısından yaşam ve çalışma koşulları giderek ağırlaşıyor. Hayat pahalılığı her geçen gün artarken emekçiler açlık sınırı altında kalan ücretlere mahkum  ediliyor.  en temel ihtiyaçlarına bile erişemez halde borç batağında yaşam savaşı veriyor. İşsizlik ise çığ gibi büyüyor. Sermayedarlar işsizi çalışana tehdit olarak gösterip,  esnek ve güvencesiz çalışmayı yaygınlaştırıyorlar.

Milyonlarca emekçi açlıkla savaşırken iktidar patronlara teşvikler yağdırıyor, borçlarını siliyor. Bu kadarla da yetinmiyor, işçilerin hak arama mücadeleleri karşısında patronların yanında yer alıyor. Yine verginin çok büyük çoğunluğunu halktan toplarken kur korumalı mevduat hesaplarına verilen hazine garantileri ile kamunun kaynakları zenginlerin servetini garanti altına almak için hibe ediyor.

Ekonomik krizin tüm bedellerinin emekçilere ödetildiği tam da böyle bir dönemde 1 Mayıs’a giriyoruz. İşçi sınıfının gücünü, birliğini ve mücadele azmini dosta düşmana göstererek taleplerini güçlü bir şekilde ifade etmesi büyük bir önem kazanıyor.

Sermayenin ve emperyalist tekellerin sömürü programı ile halkın insanca yaşama özlemi uzlaştırılamaz.

Halktan, emekten yana bir çıkış için ;

*Ekonomide kamuculuğun, kamu çıkarlarının öne çıkartıldığı, özelleştirilen kamu işletmelerinin bir bir geri alacak bir çözüm,

 *Başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinin her yurttaşa eşit, kaliteli ve parasız ulaştırıldığı bir çözüm.

*Krize karşı herkese yurttaşlık desteğinin sağlandığı; süper zenginlerden alınacak servet vergisiyle ekonomik adaletin sağlandığı bir düzen.

*Halkın borç denetim komiteleriyle büyük müteahhitlere döviz cinsi ödemelerin sonlandırıldığı, toplum yararına kullanılmamış ‘tiksindirici borçların’ ödemelerinin askıya alındığı halkçı ve toplumcu bir seçenek var!  SOL Parti !

Bu seçeneği hep birlikte büyütmek için 1 MAYIS’ta buluşalım! 1 MAYIS’da SOL’da Yüreyelim !

Emeğin ve özgürlüğün ülkesini kendi ellerimizle KURMAK için birlikte yürüyelim! 

ZONGULDAK TCDD GAR ÖNÜ İSTASYON CADDESİNDE SAAT 12.00 DE SOL PARTİ KORTEJİNDE BULUŞALIM !