Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)’ya bağlı Gelik İşletme Müdürlüğünde skandal nitelikte kamu zararı yaşandığı ve İşçi-İşveren yetkilileri konuyu kamuoyundan gizlediği iddiaları gündeme düştü

Susma/Özel

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) Bağlı Gelik İşletme Müdürlüğünde iddialar doğruysa skandal bir durum gündemde. İddiaya göre TTK’ya birkaç yıl önce ÇİN’den Şilt denen makineler alındı.

Bu makinalar direk(Ağaç) sarfiyatını azaltacak, işleri kolaylaştıracaktı. Yine edinilen bilgiye göre o zamanlar fiyatı 60.Bin TL’nin üzerinde idi. Şimdi ne kadar oldu bilinmez.

Milyonlarca lira yatırım yapılarak 100 adetten fazla alınan bu Şilt makineleri Gelik İşletmesine getirildi.

Hani yıllardır bir anlatımla yapılan, modernleşiyoruz, mekanize duruma geçiyoruz, o nedenle çok sayıda işçinin yapacağı üretimi makinelerle yapacağız” anlatımları var ya işte öğle bir hikaye.

Şilt diye tabir edilen bu makinalar yeraltında ‘ayak’ diye tabir edilen yerlere büyük emeklerle yerleştirildi.

Madencilikte tavan da kömür kaldığı zaman karbondioksit kızışması sonrası yanma meydana geliyor. Bu yanma konusu yıllardır bölge üretiminde karşılaşılan teknik-işçi sağlığı ve iş güvenliği konularının da beraberinde yaşanılan bir durum.

Bu bahsi geçen makinaların getirilme ve yerleştirilme sırasında gerek işçilerin, gerekse kamu yararı gözeten teknik elemanların Müessese müdürünü uyarmalarına rağmen, uyarılar dikkate alınmayarak uygulama yapıldı.

Sonunda ayaklarda kömür bırakıldı. Ve olan oldu. Yine araştırma sonunda, geçtiğimiz haftalarda bu makinaların yaklaşık (100 adet) makine yanan ve güvenlik açısından kapatılan noktada kaldı.

Kömür üretim alnındaki yangının Şilt diye tabir edilen makinaların geride bıraktığı kömürlerin yanması sonucu ortaya çıktığı iddialar arasında Ne yazı ki TTK’nın milyonlarca harcayarak yaptığı yatırım yanan noktada, yani ocakta kaldı.

Makinelerin yanan bölgenin tamamen sönmesi ne zaman olur, sonrasında makinaların durumu ne olur bilinmez.

Müessese Müdürü ve GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil birlikteliği

Yaşanan bu kamu zararının kim tarafından karşılanacağı, bu kadar zararın meydana gelmesi sırasında Müessese Müdürü Fazıl Uncu neden uyarıları dikkate almadığı ise soru işaretlerini beraberinde getiriyor?

Yine yaşanan bu gerek maddi gerekse işçi sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir durumda Başta GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Merkez Yönetimi nasıl bir tutum aldı?

Uncu ve Yeşil ile ilgili iddialar?

TTK’nın en önemli üretim alanlarından birini oluşturan ve özellikle teknolojik yatırımın merkezi olarak sürekli gündeme gelen TTK Karadon Müessesi ve Gelik İşletme Müdürlüğü’nde bu derece ciddi durum varken, Müessese Müdürü Fazıl Uncu’nun tek amacı İsmail Güner emekli olunca yerine TTK Genel Müdür Yardımcısı olmak için çaba sarf ettiği.

Bu konuda GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil’in bu yükselme basamaklarına yardımcı olduğu, bunu sağlamak için Hakan Yeşil Gelik’te rakibi kim varsa saf dışı ettiği yada etmeye çabaladığı dile getiriliyor.

Buna örnek olarak ise, GMİS Eski Genel Başkanı Eyüp Alabaş’ın önümüzdeki sendika seçimlerinde yeniden Genel Başkanlığa adaylığı düşündüğü işte bu nedenle, Hakan Yeşil’in bu durumu engellemek için Alabaş’ı idarenin de yardımıyla yemekhanede görevlendirildiği.

Yine Amelebirliği Başkanı Adem Aydeniz’in servisi değiştirilip kart hareketleri 4’den 2’ye düşürüldüğü.

Kim Hakan Yeşil’e muhalifi ise ya yeri değiştirilip üretime veriliyor, yada Gelik’ten Karadon’a verildiği gelen bilgiler arasında Tüm bunların nedeni GMİS’te 5 Ekim’deki taban delege seçimlerine rakipsiz girmesi sağlamak olarak yorumlanıyor.

Böylece Fazlı Uncu hem Milyarlarca zarara rağmen terfi olacak, hem de Hakan Yeşil’de başkanlığa devam edecek.

Cevap Bekleyen sorular

1-) TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu’dan, Gelik’te meydana gelen ve büyük bir kamu zararı olarak dile getirilen bu iddialara nasıl bir açıklama getireceği?

2-)Yine GMİS Genel Merkezi bu yaşanan ve direk çalışanların yaşamlarını tehlikeye atacak olan bu duruma neden sesiz kaldığı ve Genel Başkan Yeşil’in idare ile ilgili olarak seçimlere yönelik ortak tutumu konusunda nasıl bir değerlendirme yapacağı merak konusu.

3-) Meydana gelen kamu zararı ile ilgili KİT Komisyonu, siyasi parti ve meslek örgütlerinin nasıl bir tutum alacağı merak ediliyor

Reklam