Category Bilal Kara

31 Mart seçimleri bir değişimin habercisi mi?

Türkiye çok hızlı bir toplumsal değişim ve dönüşüm süreçleri yaşıyor. Daha yaşayacak da. 31 Mart yerel seçimleri, toplumu zorlayarak iktidarda kalmak isteyenlere hele bir dur dedi. Tabi ki yaşanan baskıcı süreç bugünün icadı değil, 12 Eylül 1980 ekonomik darbesinin siyasi sürecidir. Türkiye, planlı ekonomiden serbest pazar ekonomisine geçtiği 1980’den bu yana başta işçi sınıfı olmak […]

Tavan yapan ekonomik kriz mi, sendikacılık mı?

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve HEMA’DA çalışan işçilerin örgütlü bulunduğu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 11. olağan genel kurulu yapıldı. Yeni seçilenyönetime, mücadeleci ruhu, işçi sınıfına bağlılığı ve Kozlulu olması sebebiyle Hüseyin Kolçak’ın şahsında başarılar dilerim. Genel kurulda, Türk İş Genel Sekreteri ve Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar “Sendikacı […]

Hayalleri olmayan 31 Mart

Ünlü bir heykeltıraşa, öylesine muhteşem heykelleri nasıl yaptığını sorarlar. Heykeltıraş, heykelin mermer bloğun içinde olduğunu “hayal ettiğini,” zaten orada olan şeyi açığa çıkarmak için fazlalıkları yonttuğunu söyler. Türkiye, Martın 31’de “Hayalleri Olmayan” bir yerel seçime gidiyor. Gündemine kriz, beka, terör, kuyruk derken, AKP’li adaylara oy verenlerin huzuru mahşerde sorgulanmayacak olmaları da eklenince insanlarda ne hayal […]

Kooperatifçilik gerçekten Başbabelası mı?

Sosyalizmin en önemli tezi, gönüllü insanlardan oluşan kooperatif üretim ve bölüşüm tarzıdır. Tıpkı Maçoğlu’nun yaptığı gibi. Kapitalistler için bu, ayağına takılmış bir pranga, bir baş belasıdır. Bilim, altyapının üstyapıyı belirlediğini söyler. Hukuku, yasaları, hak ve özgürlükleri, demokratik tutum ve davranışları, toplumun sahip olduğu her türlü örf, adet ve geleneksel yapıyı belirleyen ekonomidir. Her iki sistemi […]

Zonguldak’ın Kimliği Madenci, Ruhu Emektir

Yerel adaylar, sokağa inmeye başladılar. Ama cadde ve sokaklar sakinliğini koruyor sayılır. Adaylar seçmenle sıcak ilişki kurmak için daha çok mahalle ve ev ziyaretlerini tercih ederken bir yandan yerele ilişkin projeler ortaya koymaya çalışıyorlar. Ama diğer yandan da genel merkezlerin söylemlerinin uzağına düşmemek için temkinli olmak zorundalar ve bu da onların elini kolunu bağlayan bir […]

Doğru pratik doğru teoridedir

Kim derdi ki, üç Y (yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar) üzerine gelen AKP İktidarının,“serbest piyasa” politikasından ödün vermeyeceğiz deyip de, tanzim satışlarla sebze meyve satmak zorunda kalacak? Bunun tek nedeni vardır, “yaşam felsefesi”ne inanmamak. Oysaki iktidar, gücünü yaşamadan alır. Siz ne yaparsanız yapın, yaşamın dayattıkları sizi pes ettirir. Kendini ideolojik olarak güçlü görüp,insanları peşinden sürükleyen ve kendisinin […]