Category Bilal Kara

Yerel seçimler değişimin habercisi olabilir mi?

“Filozof Fontanelle, bahçıvanın sonsuzluğuna inanan bir gülün öyküsünü anlatır.* Gül, bahçıvanın sonsuzluğuna niçin inanır? Çünkü gül, bahçede hiçbir zaman başka bir bahçıvan görmemiştir. Metafizikçi de böyle düşünür, değişmeyi yadsır.” Ekonomik krizle birlikte, siyasal ve kültürel krizin birlikte yaşandığı ülkemizde, genel seçim havasına sokulan 31 Mart yerel seçimlerinin üretim, tüketimle birlikte yaşam tarzında bir değişim yaratması […]

Şiddet, insanların kendini var etme arzusudur

Şiddet, kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Bir taraftan insanlar, şiddet yoluyla kendini var etmeye çalışırken, diğer yandan da medya şiddet programlarıyla reyting yapmaya çalışıyor. Peki, günümüzde şiddete neden ihtiyaç duyuluyor? İrfan Aktaş, Gazete Duvar’da, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr Nükhet Sirman ile bir TV kanalında gündeme gelen “ailede şiddet” üzerine bir söyleşi […]

Yerel yönetim felsefesi üretim odaklı olmalıdır

Gündemin yerel seçimlere odaklandığı bugünlerde,yönetime aday olanlar başta olmak üzere, siyasi tercihi olmayan herkes, seçimlere ve seçilecek yönetimlere felsefi bir inanç yükleyerek beklentilerini dile getiriyorlar. Felsefi inançları doğrultusunda rakipleri karşısında da kendilerini konumlandırıyorlar. Yerel yönetimler, yerelin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretirlerken seksen sonrası merkezi idarenin icazeti dışına çıkamadıve belediyelerle muhtarlıklar adeta umutsuz vaka oldu, devletin taşra […]

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

İttifaklardı, ortak adaydı, seçim kazandıracak adaydı derken seçim havasına girildiği günden bugüne ortam hep sertleşti. Sertleşmeye de devam edeceği şimdiden belli. Ne zaman yumuşamıştı ki derseniz, bence halkın beklentisi seçim havasının yumuşaması yönünde. Daha önceki bir yazımda Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere, iktidar oy kaybına uğrarsa, çiçeği burnunda başkanlık sistemi sorgulanır, sokağın ağzı bunu […]

Ortak katılım – Ortak yönetim= Demokratik kooperatifçilik

Pazarda insanlar birbirleriyle maddeler üzerinden ilişki kurarlar. Pazarda değişimin ortak değeriyse paradır. İnsan emeğinin içerildiği ve duyguların katılarak işlendiği pazardaki ürünler de diğer insanların ihtiyacını giderir. Bu hafta, şimdi zamanı mı, bu da nereden çıktı denebilecek bir konu kooperatifçilikten bahsetmek istiyorum. 1980 darbesi, kooperatifçiliği ve demokrasi istemlerinin cezalandırmış, özellikle KÖY KOOP yöneticilerini sıkıyönetim mahkemelerinde süründürerek […]

İktidarın soğanla sınavı

Yerel seçim sathına girildiği son günlerde AKP İktidarının yumuşak karnı soğan oldu. Şimdi soğanla sınav veriyor. Soğansa çiftçiye destek vermediği için hastalıktan çürüyerek iktidara adeta ders veriyor. Demek istiyor ki, başka iktidarlar ne kadar uğraştılarsa da tarımı senin kadar öldüremediler ama senin bize karşı bir kinin var, garazın var galiba. Hükümetin bütün çabalarına rağmen soğan, […]